Определяне на основен речник за курса

Системата на речника позволява да внасяте статии от всеки второстепенен речник към главния речник за курса.

За да направите това трябва да определите кой речник е основния.

Забележка: Можете да правите само един основен речник на курс и само учителите могат да го обновяват.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University