Опции на търсене по азбучен ред

Можете да определите начина, по който потребителя да търси в речника. Търсенето винаги е позволено, но можете да настроите още три опции:

ПОКАЖИ СПЕЦИАЛНИ СИМВОЛИ Можете да включите или изключите търсенето със специални символи като @, #, и т.н.

ПОКАЖИ АЗБУКА Можете да включите или изключите търсенето по букви от азбуката.

ПОКАЖИ ВСИЧКИ Можете да включите или изключите търсенето във всички статии наведнъж.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University