Позволяване на автоматично линкване в речник

Ако активирате тази опция, ще позволите отделни статии в речника да бъдат автоматично линквани при появяване на ключовите им думи и фрази където и да е в останалата част от курса. Това включва постинги във форумите, вътрешни източници, седмични отчети и т.н.

Отбележете, че ако активирате тази опция, тя няма автоматично да стане валидна за абсолютно всички статии- линкването се разрешава за всяка една поотделно.

Ако държите към конкретен текст да не се създава линк, трябва да добавите <nolink> и </nolink> в двата му края.

Имена на категории също могат да бъдат линквани.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University