Позволяване на автоматичен линк в речника

Включването на тази опция ще позволи индивидуалните статии в речника да бъдат автоматично свързани, когато ключовите думи или фрази се появяват на други места в курса. Това включва постинги във форума, вътрешни ресурси, седмични резюмета и т.н.

Ако не желаете конкретен абзац да се линква (например в постинг във форум) тогава трябва да добавите <nolink> и </nolink> етикети около текста.

За да включите тази опция, автоматичното линкване трябва да бъде включено в речника.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University