Анализ на отговорите на даден въпрос

Тази таблица изрежда отговорите на всеки въпрос и честотата на повтаряне на всеки отговор.

  • Честотата на повтаряне на верните отговори е показана с червен текст.
  • Честотата на повтаряне на грешните отговори е показана с син текст.
  • Честотата на повтаряне на въпросите без отговор е показана с кафяв текст.
  • Честотата на повтаряне на числови данни е показана със зелен текст.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University