Навигация

Можете да определите различни помощи за навигация в бързите тестове.

Moodle навигационен бар
Стандартният Moodle навигационен бар ще бъде показан в прозореца на теста на горния край на страницата.
Moodle навигационен прозорец
Стандартният Moodle навигационен бар ще бъде показан в отделен прозорец на горния край на теста.
Вмъкнат <ПРОЗОРЕЦ>
Стандартният Moodle навигационен бар ще бъде показан в същия прозорец както теста и теста ще бъде вмъкнат в <ПРОЗОРЕЦ>.
Бутони за бързи тестове
Тестът ще бъде показан заедно с навигационните бутони, ако има такива, определени в теста.
Единичен "Предавам се" бутон
Тестът ще бъде показан с единичен “Предавам се” бутон на горния край на страницата.
Без
Тестът ще бъде показан без помощи за навигация, т.е без Moodle навигационен бар или навигационни бутони за Бързи тестове. Когато на всички въпроси от дадения тест е отговорено правилно, Moodle ще Ви върне в страницата на курса или ще Ви покаже следващия тест, в зависимост от настройката на “Покажи следващ тест?” за дадения тест.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University