Избиране на доклад

Можете да определите различни критерии за селекция и различни формати за докладите от Бързите тестове.

Избиране на курс (Само за администратори)
този курс
Докладът показва отговорите на участниците в настоящия курс
всички мои курсове
Докладът показва отговорите на участниците във всички курсове, които използват този тест и където Вие сте учител. За да може да бъде използван в няколко курса, тестът трябва да се намира в директорията файлове на сайта. Тази опция е достъпна само за администраторите на сайта.
Избиране на потребители
Ученици
Докладът показва отговорите на учениците в този курс. Отговорите на учителя няма да бъдат включени в този доклад
Всички участници
Докладът показва отговорите на учениците, учителите, създателите на курса и администраторите. Отговорите на потребители “гост”, ако има такива, също се включват.
Избиране на оценки
най-добър опит
Докладът включва само отговорите от най-добрия опит на всеки потребител
всички опити
Докладът включва отговорите от всички опити на всеки потребител
Избиране на формат за доклада
Резюме
Този доклад показва списък от опитите за този тест. “недовършените” опити се включват, но опитите “в процес” не се показват. . Показва снимката, името и най-добрия резултат на всеки участник, както и резултата, времето и продължителността на всеки опит. Някои от опитите могат да бъдат селектирани и по- късно изтрити (при необходимост).
Опростена статистика
Този доклад представлява списък от всички завършени опити за дадения тест. Опитите маркирани като “недовършени” и “в процес” не се включват. Този доклад показва името и най-добрия резултат на всеки потребител и резултата от всеки опит на всеки въпрос. Също така дава и средните резултати от индивидуалните въпроси и от целия тест. Детайли относно опитите могат да се свалят в Excel или text формат.
Подробна статистика
Този доклад показва всички детайли за всички завършени опити за този тест. Опитите маркирани като “недовършени” и “в процес” не се включват. Докладът съдържа следните таблици:
  • the таблицата с отговори, която показва как всеки потребител е отговорил на всеки въпрос във всеки свой опит за решаване на теста.
  • the анализационна таблица на елементите, която показва отговорите на всеки въпрос и честотата на повтаряне на всеки отговор.
Данните, показани в този доклад могат да бъдат свалени в Ексел или текстов формат.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University