Индивидуални отговори

Тази таблица показва как всеки потребител е отговорил на всеки въпрос във всеки един от опитите си да реши теста.

Тези отговори са оцветени както следва:

 • Верни отговори
 • Непопълнени отговори (ако има)
 • Грешни отговори (ако има)
 •  резултат% (загатвания, указания, проверявания)
  • резултатът е процентния резултат от този въпрос
  • загатванията е броят на желани загатвания
  • указанията показват дали указанието е било показано(=1) или не (=0)
  • проверяванията показват броя проверявания направени на този въпрос. Стойност от “-1” означава, че ученикът е натиснал бутона “Покажи отговор”.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University