Покажи следващ тест

Не
Когато попълните Бързия тест, Moodle ще запише резултатите и ще Ви върне в главната страница за настоящия курс.
Да
Когато попълните Бързия тест, Moodle ще запише резултатите и след това ще покаже следващия Бърз тест в текущия раздел. Ако такъв тест не съществува, Moodle ще Ви върне в главната страница за настоящия курс

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University