Повторно преминаване на урок

Когато на учениците им е позволено да преминат повторно даден урок, тази опция позволява на учителя да покаже оценката на урока в, например Страницата с оценки, като може да посочи както средното, ниво (това е средната оценка от всички опити за преминаване на урока) така и оценката от най-добрите опити на ученика.

Тази опция може да се променя по всяко време.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University