Качване на нови въпроси

Тази функция Ви позволява да качвате въпроси от външни текстови файлове чрез дадена форма.

Могат да се използват няколко формата на файлове:

GIFT формат

  GIFT е най-изчерпателният формат, достъпен в Moodle за качване на тестови въпроси от текстови файл. Той е проектиран като лесно достъпен начин за учителите, които пишат въпроси в текстов формат. Той поддържа въпроси тип “Оградете верния отговор”, “Вярно-грешно”, “Кратък отговор”, “Съответстващи и Числови въпроси”, както и прибавянето на _____ за “липсваща дума”. Могат да се смесват няколко вида въпроси в един текстови файл, а форматът също така поддържа и коментари на реда, имена на въпросите, обратна връзка и процентни оценки. Отдолу има няколко примера:

  Кой е погребан в гробницата на Грант? {~ Грант ~Джеферсън =никой}
  
  Грант е {~заровен = погребан ~живеещ}в гробницата на Грант.
  
  Грант е погребан в гробницата на Грант. {ГРЕШНО}
  
  Кой е погребан в гробницата на Грант {= никой}
  
  Кога е роден Юлисъс С. Гранд? {#1822}
  

Aiken формат

  Aiken форматът е много лесен начин за създаване на въпроси тип “оградете верния отговор”, той използва много опростен за обикновения човек формат. Ето един пример:

  Каква е целта на първа помощ?
  А. Да спасява човешки живот, да предотвратява допълнително нараняване, да пази доброто здраве.
  Б. Да предоставя медицинско лечение на всеки наранен човек.
  В. Да предотвратява допълнително нараняване.
  Г. Да помага на пострадали, нуждаещи се от помощ.
  ОТГОВОР: А
  

Липсваща дума

  Този формат поддържа само въпросите тип “оградете верния отговор”. Всеки въпрос се отделя с тилда (~), верният отговор се изписва със знак равно(=). Ето един пример:

  Когато започенем да изследваме частите на тялото си, ставаме студенти по {=анатомия и физиология ~рефлексология ~естествени науки ~провеждане на опити} и от известна гледна точка оставаме студенти цял живот.

AON

  Подобен на формата “Липсваща дума”, но тук след като се качат въпросите, всички въпроси с кратки отговори се конвертират по четири наведнъж в Съответстващи въпроси.

  Отговорите на въпросите тип “оградете верния отговор” се разбъркват по произволен начин по време на качването.

  Този формат е кръстен на името на организация спонсоираща развитието на тестовете.

Черна дъска

  Този модул може да качва въпроси, запазени в експортния формат на черна дъска. Той работи с XML функции компилирани на Вашия PHP.

Курсов тест мениджър

  Този модул може да качва въпроси, запазени в тестовата банка на Курсовия тест мениджър. Той използва различни начини за достъп до тестовата банка, която е Microsoft Access база данни, в зависимост от това дали Moodle е стартиран от Windows или Linux уеб сървър.

  Когато използвате Windows можете да качвате базата данни като всеки друг файл за качване, съдържащ информация.

  Когато използвате Linux трябва да страртирате Windows машина в мрежата на базата данни на Курсовия тест мениджър и софтуер наречен ODBC Socket Server, който използва XML за прехвърляне на информация към moodle на Linux сървъра.

  Моля, прочетете целия файл за помощ отдолу преди да използвате този клас на качване.

Собствен формат

  Ако имате свой собствен формат, който искате да качите, можете да го направите като редактирате mod/quiz/format/custom.php.

  Нужното количесто нов код е доста малко – достатъчно, за да редактирате въпрос от даден текст.

  Предстоят още формати, включително WebCT, IMS QTI и всичко, в което потребителите на Moodle могат да участват!

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University