Линкове за преходи

Всеки отговор (на въпрос) или описание (на страници от раздела) е последван от преход към следваща страница. Когато е избран отговор, на ученика се показва “отзив”- допълнителна информация за отговора. След това ученикът вижда страницата, указана с “линк за преход”. Линкът може да бъде свързан или абсолютен. Свързани линкове са Тази страница и Следваща страница. Тази страница означава, че ученикът може да види отново текущата страница. Следваща страница показва страницата, която следва в логическата подредба на страниците. Абсолютен линк на страница се определя, като се избере заглавието на страницата.

Имайте предвид че (свързан) линк за преход на Следваща страница може да покаже различни страници, ако те са били разместени. Докато линк, използващ заглавия на страници, винаги показва една и съща страница, дори и след като страниците са преместени.

Специални преминавания

Непоказван Въпрос в Раздел

Този линк води към произволно избран непоказван (на ученика в този опит) въпрос, стоящ между тази таблица на раздела и края на Урока или следващия край на Раздела.

Произволен Въпрос в Раздел

Този линк води към произволно избран въпрос, стоящ между настоящата таблица на раздела и края на Урока или следващия край на Раздела. Ако ученикът е виждал вече въпроса, но броят разрешени опити е повече от 1, той ще има още един шанс да получи точката(ите) от този въпрос. Ако настройките позволяват един възможен опит, този въпрос ще бъде прескочен и друг произволен въпрос ше бъде показан.

Произволна Таблица на раздел

Този линк води към произволна Таблица на раздел, стояща между настоящата таблица на раздела и края на Урока или следващия край на Раздела.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University