Максимален брой отговори в урок

Тази стойност определя максималния брой отговори, които учителят може да използва. Първоначалната стойност е 4. Ако урокът използва например само въпрси тип ВЯРНО и ГРЕШНО е логично тази стойност да се настрои на 2.

Този параметър също така определя и максималния брой Раздели, които могат да се използват в Таблица на раздела.

Няма проблем да променяте стойността на този параметър в урок със съществуващо съдържание. В действителност, ако желаете да добавите нов въпрос с много отговори или голяма таблица на раздела, променянето на този параметър е необходимо. След като (необичайният) въпрос или Таблица на раздела са добавени, този параметър може да бъде намален към “по-стандартна” стойност.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University