Максимален брой опити (на ученик)

Тази стойност определя максималния брой опити, които ученик има, за да отговори на всеки въпрос в урока. Когато въпросите не показват отговора, например при Въпроси с кратки отговори или Числови въпроси, тази стойност дава необходимата рутина за преминаване към следващата страница в урока.

Първоначално зададената стойност е 5. По-малките стойности могат да демотивират ученика да разсъждава върху въпросите. По-големите стойности могат да го обезкуражат.

Ако настроите тази опция на едно, учениците имат само един опит да отговорят на всеки въпрос. Това се доближава до формата за тестове, но тук въпросите се показват на отделни страници.

Имайте предвид, че тази стойност е глобален параметър и че се прилага към всички въпроси в урока, независимо от вида им.

Имайте предвид че този параметър не се отнася към проверяването на отговорите от учители или преглеждането на урока. Направеният брой опити се запазва в базата данни и може да бъде проверен, като опитите на учителите не се записват. Все пак учителите би трябвало да знаят отговорите!

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University