Брой на показаните Страници (Карти)

Този параметър се използва само при уроците, съставени от Флаш Карти. Първоначалната стойност е нула, което означава, че всички Страници/Карти се показват в даден урок. Избирането на стойност различна от нула за този параметър показва избрания брой на тези страници. След като този брой Страници/Карти е показан, се достига края на урока и учениците виждат своята оценка.

Ако за този параметър е избрано число по-голямо от броя на страниците в урока, тогава краят на урока настъпва когато всички страници са показани.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University