Минимален брой въпроси в урок

Когато урокът съдържа една или повече Таблици на раздела, учителят трябва да настрои този параметър. Неговата стойност определя по-нисък лимит на броя на видяните въпроси, когато се смята оценката. Тя не задължава учениците да отговарят на всички възможни въпроси в урока.

Например, ако този параметър е 20, оценките ще се получават когато учениците са видели поне 20 въпроса. Когато например ученик преглежда един раздел в урока, да кажем състоящ се от 5 страници и отговори правилно на всички свързани въпроси, и след това решава да прекрати урока (при положение че тази опция присътва в “горния панел” на Таблицата на раздела). Ако този параметър не е настроен, неговата оценка ще бъде 5 от 5, т.е. 100%. Ако този параметър е 20, неговата оценка ще бъде намалена на 5 от 20 или 25%. Когато например друг ученик премине през всички раздели и прегледа, да кажем 25 страници и отговаря правилно на 23 въпроса от тях, тогава неговата оценка ще бъде 23 от 25 или 92%.

Ако се използва този параметър, тогава първата страница на урока би трябвало да съдържа нещо от сорта на:

В този урок от Вас се очаква да минете през поне n въпроса. Можете да преминете и през повече, ако имате желание. Но ако минете през по-малко от n въпроса, Вашата оценка ще се смята все едно сте мнинали през n въпроса.

Където “n” се замества с реална стойност, която сте задали на този параметър.

Когато е настроен този параметър на учениците им се казва през колко въпроса са преминали и колко се очаква от тях да преминат.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University