Действие след даване на правилен отговор

Обичайното действие е да последва преминаване, определено при задаването на отговора. В повечето случаи това е показването на Следващата страница от урока. Ученикът преминава през урока по логически определен начин, започва в началото на урока и свършва в края на урока.

Въпреки това, модулът за урок може да се използва като вид Флаш Карт задание. На ученика се показва дадена информация (не е задължително) и произволен въпрос. Няма фиксирано начало и край. Просто се показват няколко Карти една след друга в произволен ред.

Тази опция позволява два сходни варианта на Флаш Карт. Опцията “Покажи непоказвана страница” никога не дава една и съща страница два пъти (дори и ученика да не е отговорил правилно на въпроса, свързан с Картата/Страницата). Другата опция “Покажи неотговаряна страница” позволява на ученика да преглежда страници, на които може и да е отговорил грешно предишен път.

И в двата вида Флаш Карт уроци учителят може да определи дали да използва всички Карти/Страници в урока или просто (произволен) комлект от тях. Това се определя в параметъра “Брой на показаните Страници (Карти)”.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University