Основна информация

 1. Урокът се съставя от няколко страници и евентуално от от таблици на раздела.
 2. Страницата е изградена от съдържание и обикновено завършва с въпрос. Това определя термина Страница с въпрос.
 3. При въпросите, изискващи писане на есе няма зададен правилен отговор, само оценка, коментари и преминаване към следваща страница.
 4. За всеки отговор може да е въведен кратък текст, който се показва когато се избере отговора. Този текст се нарича отзив.
 5. Също така към всеки отговор има съответно преминаване. Преминаването може да бъде относително – тази страница, следваща страница – или абсолютно – препращащо към всяка една от страниците в урока или края на урока.
 6. По първоначални настройки първият отговор преминава към следващата страница в урока. Следващите отговори преминават към същата страница. Т.е. на ученика се показва същата страница отново, ако не избере верния отговор. Ако преди това сте създали група въпроси със зададен край, и посочения въпрос е от групата, можете да изберете преминаване към “непоказван” въпрос от групата. Може да отделите комплект от въпроси в група и да й зададете край по всяко време.
 7. “Следваща страница” се определя според логическата подредба на урока. Това е реда на страниците, определен от учителя. Тази подредба може да се променя, като се местят страници в урока.
 8. Урокът има и навигационна подредба. Това е подредбата на страниците според учениците. Тя се определя от преминаванията, сътветстващи на индивидуалните отговори и може да бъде различна от логическата подредба.(Въпреки че ако първоначалните стойности на преминаванията не са променени, тези две подредби са силно свързани.) Учителят има опцията да проверява навигационната подредба.
 9. Когато се показват възможните отговори, обикновенно са разбъркани. Т.е. първият отговор от гледна точка на учителя не е наложително да бъде първият отговор в листа, показан на ученика. (Освен това, след всяко показване на даден комплект въпроси е много вероятно те да се показват в различна подредба.) Изключение правят само въпросите със съответствие, където отговорите се показват в същата подредба, която е зададена от учителя.
 10. Броят на отговорите може да варира при различните страници. Например, позволено е някои страници да завършват с въпроси тип вярно/грешно, докато други могат да съдържат например един правилен и три грешни отговора.
 11. Възможно е да се направи страница, несъдържаща въпроси. Тогава учениците виждат линка Продължи вместо няколко разбъркани отговора.
 12. Ако опцията “зададено оценяване” е изключена: при оценяването на уроците, верните отговори водят до преминаване към страница, която е по-надолу в логическата подредба от настоящата страница. Грешните отговори преминават към същата страница или към страница, която е по-нагоре в логическата подредба от настоящата страница. Така че, ако не са променени преминаванията, първия отговор е верен, а останалите грешни.

  Ако опцията “зададено оценяване” е включена: оценяването на отговор се определя от броя точки за този отговор, всички получени точки служат като част от общото оценяване на урока, до 100%.
 13. Въпросите могат да имат повече от един верен отговор. Например, ако два от отговорите водят до преминаване към следващата страница, тогава всеки от тях се брои за верен. (Въпреки, че на учениците се показва една и съща страница, отзивите по пътя към тази страница могат да бъдат различни за двата отговора.)
 14. В учителския изглед на урока, верните отговори имат подчертани Етикети.
 15. Таблиците на раздела са страници, съдържащи линкове към други страници в урока. Принципно урокът може да започне с таблица на раздела, която играе ролята на Съдържание.
 16. Всеки линк в таблицата на раздела има два компонента- описание и заглавие на страницата, към която преминава.
 17. Таблицата на раздела разделя урока на няколко раздела (или секции). Всеки раздел може да съдържа няколко страници (най-вероятно свързани със същата тема). Краят на раздела обикновенно се маркира със страница Край на раздела. Това е специална страница, която връща ученика към последно използваната таблица на раздел. (“Връщането” в Края на раздела може да се променя, ако има нужда от това, като се редактира страницата.)
 18. В един урок може да има повече от една таблица на раздел. Например урокът може да бъде структуриран така, че специалните точки да са подраздели в главните раздели.
 19. Важно е да се даде на учениците средство за прекратяване на урока. Това може да се направи като се включи линка “Прекратяване на урока” в главната таблица на раздела. Той води към (въображаема) страница Край на урока. Друга опция е ако последния раздел в урока (според логическата подредба) продължи до края на урока, т.е. да не се прекратява от специална “Край на раздел” страница.
 20. Ако опцията “зададено оценяване” е изключена и урокът съдържа една или повече таблици на раздели, е необходимо да се настрои параметъра “Минимален брой Въпроси” на някаква приемлива стойност. Това определя по-нисък лимит на броя на видяните въпроси при пресмятане на оценката. Без този параметър ученикът може да посети само един раздел на урока, да отговори правилно на всички въпроси и да получи максималната оценка.

  Ако опцията “зададено оценяване” е включена, ученикът се оценява на базата на броя точки, получени като процент от общия брой точки за урока.
 21. Ако опцията “зададено оценяване” е изключена, ученикът има възможност да посещава повече от веднъж един и същи раздел. Въпреки това оценката се смята, като се използва броят на отговорените уникални въпроси. Така че повторното даване на отговори на едни и същи въпроси не увеличава оценката. (Всъщност то прави точно обратното, то намалява оценката, защото броят на прегледаните странци, който се използва в знаменателя за пресмятането на оценката се увеличава.) За да могат учениците да следят прогреса си относно урока, на тях им се показват детайли относно това на колко въпроса са отговорили правилно, колко страници са видяли и моментната им оценка на всяка страница с таблица на раздел.

  Ако опцията “зададено оценяване” е включена, ученикът може да посети наново въпрос, ако навигационната пътека го позволява и да спечели точки от него, ако опитите са повече от 1. За да избегнете това, нагласете опитите на 1.
 22. Краят на урока се достига или като преминете до тази позиция по Ваше желание или като преминете към следваща страница от последната (по логическа подредба) страница от урока. Ако опцията “зададено оценяване” е изключена и ученика достигне края на урока, той получава поздравително съобщение и вижда своята оценка. Оценката е (броят на правилно отговорените въпроси/броят на видяните страници) *оценката от урока. Ако опцията “зададено оценяване” е изключена, оценката е получените точки като % от общите точки (например 3 получени точки от урок с 3 точки = 100% от 3 точки).
 23. Ако краят на урока не е достигнат и ученика просто излезне, когато той се върне отново към урока може да продължи от началото или от последния правилно отговорен въпрос.
 24. При урок, който може да се взима няколко пъти, учителят може да избира между това да използва най-добрата оценка или средната оценка като крайна оценка за урока. Оценката се показва на Страницата с оценки.
 25. 25. Страници в група : Група представлява комплект от въпроси, от които един или повече могат да бъдат произволно избирани. Групата трябва да завършва със страница “Край на групата” за по – добри резултати (в противен случай учениците ще приемат края на урока за край на групата). Въпроси от групата могат да бъдат произволно избирани, когато за преминаване е включена опцията “Произволен въпрос от група”. Въпроси в групата могат да водят до Край на групата, до “непоказван” въпрос или до друга страница в урока. По този начин става възможно създаването на “сценарии” с произволни елементи, използвайки учебния модул.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University