Използване на HTML редактор

При редактирането на страници тази опция дава възможност за употребата на HTML редактор вместо обикновените текстови полета. Редакторът позволява просто форматиране на текст и лесно добавяне на по - специални опции като линкове например.

Редакторът се активира чрез маркиране на кутийката до Използвай Редактор. Редакторът е свързан с отделните позиции индивидуално. Например, активирайки редактора за, да кажем, Отговор 1 това включва редактора само за този отговор, не за всички.

Ако редакторът е задължителен за някои от позициите в дадена страница, първо маркирайте кутийката Използвай Редактор. Тогава страницата се презарежда, за да активира употребата на редактора. Това става чрез кликване върху бутона за презареждане в дъното на страницата.

Използването на редактора трябва да става внимателно. В повечето случаи проблеми няма да възникнат. Въпреки това, не е препоръчително да се използва при отговори на въпроси тип "кратък" и "числов" отговор. Редакторът може да добави допълнителни "невидими" тагове, които да спрат очакваната работа по сравняване. Също така Описанията в Браношовата таблица се използват под формата на бутони и ако съдърат някакви HTML тагове може да се появят проблеми. Няма проблеми с отговори, които се използват само за изписване, като тези във въпросите с множествен избор.

Ако се появи проблем най-безопасно е да изключите редактора (като махнете маркера от кутийката Използвай редактор). Когато страницата се презареди ще можете да видите "суровия" текст, който може да бъде редактиран по нормалния начин. Всъщност, включването и изключването на ХТМЛ редактора за определена позиция няма да промени текста.

"Състоянието" на опцията Използвай Редактор се запазва за всяка позиция. Така, ако някоя страница се редактира повторно, позициите, които използват редактора ще се появят отново в хтмл редактиращ режим.

Накрая, редакторът е доста "скъп" от гледна точка на заемането на ресурс в системата. Ако конкретната позиция не изисква използването на ХТМЛ редактор, по-бързо и лесно ще е да използвате стандартните опции за редактиране на текста.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University