Видове задания

Броят на предлаганите видове задания расте непрекъснато:

Advanced uploading of files

Този тип задание позволява на всеки участник да качва един или няколко файла от който и да е вид.

Това могат да са Word документи, изображения, web site във формат zip, или каквото и да е, което е изискано от тях.

Този тип позволява също качването на файлове за множествени отговори от всеки тип.


Дейност извън системата

Това е полезно, когато заданието е изпълнено извън рамките на системата. Може заданието да е било свързано с нещо в Web или личен контакт.

Студентите могат да виждат описанието на заданието, но няма да могат да качват файлове или нещо друго. Завършването на работата по заданията ще е нормално, а студентите ще бъдат известявани за резулататите от изпитните си работи.


Качване на единичен файл на сървъра

Този тип задание позволява всеки студент да качва отделен файл от какъвто и да е тип.

Това може да бъде документ създаден със някакъв текстов редактор, картинка, архив или всичко друго, което ги помолите да предадат.


Текст в системата

Този тип задание поставя задача пред студентите да редактират текст, като използват прост симулатор на MS Word. Инструкторите могат да оценяват работите online още в процеса на работата по тях, да дават насатвления, да внасят корекции и разбира се да оценяват. За това не се налага инструкторът да е в същата зала което позволява воденето на метакурсове.


Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University