“Куки”-та

Две cookies се използват от този сайт.

Основното е “session cookie”, което обикновено се нарича MoodleSesion. Тряба да позволите на това cookie да работи на Вашият браузър, тъй като то осигурява непрекъснатост и поддържа Вашето преминаване от страница на страница. Когато излезете или затворите браузъра, това cookie се дезактивира (във Вашият браузър и на сървъра).

Другото cookie се използва най-вече за удобство, обикновенно се нарича MOODLEID. То помни Вашето потребителско име в браузъра. Това означава, че всеки път, когато стартирате този сайт, потребителското Ви име за достъп автоматично ще бъде попълвано. Няма проблем ако не активирате това cookie – просто всеки път, когато искате да влезнете, ще трябва наново да напишете потребителското си име.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University