Брой опити за минаване на теста

На курсистите може да им бъде позволен определен брой опити за минаване на даден тест.

Това би помогнало, когато искате минаването на теста да е по-скоро част от обучението, отколкото само задача за проверка на знанията.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University