Категории за въпросите

За да не държите всички въпроси в един голям списък, можете да си създадете категории, в които да ги разпределите.

Всяка категория се състои от име и кратко описание.

Всяка категория също така може да бъде "публикувана", което означава че тя, заедно с всички въпроси вътре, ще е достъпна за всички в системата, така че и от други курсове ще могат да ползват въпросите в техните тестове.

Категориите могат да бъдат изтривани, но ако в тях има записани въпроси ще бъдете помолени да посочите категория, в която да бъдат преместени.

Можете също така да организирате категориите в йерархия, за по-лесна работа с тях. Полето "Премести категория в" Ви позволява да преместите една категория в друга.

Чрез кликване на стрелките в полето "Подредба", Вие можете да променяте реда на показване на категориите.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University