Показване на верните отговори

Ако сте въвели правилни отговори, тогава коментарната реплика (след даване на отговор от курсиста) ще покаже също и линк към верните отговори "Покажи верите отговори".

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University