Създаване на въпроси с множествен отговор

Тази страница Ви дава възможност за пряко създаване на въпроси с множествен отговор.

В момента опцията Ви позволява да създадете определена бройка въпроси и (с допълнителна настройка) да ги добавяте към текущ тест.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University