Описание

Този тип въпрос не е точно въпрос.

Това което той прави е да покаже някакъв текст, без да изисква отговор.

Може да бъде използван, когато искате някакъв описателен текст да бъде показан преди група въпроси.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University