Обратна връзка

Ако активирате тази опция курсистите ще получават въведен от Вас коментар при отговор на всеки въпрос (независимо дали отговарят вярно или грешно).

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University