Импортиране на "Aiken" формат файлове

Форматът Aiken е много лесен метод за създаване на въпроси с множествен отговор, използвайки ясен, четим формат. Ето няколко примера:

Кой е верният отговор на въпроса?
A. Дали това е този?
B. Може би този отговор?
C. Вероятно е този?
D. Е, трябва да е този!
Отговор: D

Коя система за управление на обучението има най-много формати за тестове?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
Отговор: A

Целият въпрос трябва да е на един ред.

Всеки отговор трябва да започва с единична буква, следвана от точка ' . ' или скоба ' ) ', а след това интервал.

Редът с верния отговор следва веднага, започвайки с "Отговор:" и последван от буквата на верния отговор.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University