Импортване на файлове във формат "WebCT Quiz"

Импортният филтър WebCT е в процес на развитие и не поддържа всички WebCT типове въпроси.

Към времето на написване на системата, се поддържат само въпроси с Множествен избор и Кратък отговор.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University