Метод на оценяване

Когато е позволено даден тест да бъде решен няколко пъти, има няколко различни подхода за калкулиране на крайната оценка на курсиста за съответния тест.

Най-висока оценка

    Крайната оценка е на базата на най-добрия резултат, показан на теста.

Средна оценка

    Крайната оценка е средната оценка от всички опити.

Първа оценка

    Крайната оценка е оценката, получена за първия опит (останалите опити се игнорират).

Последна оценка

    Крайната оценка е тази, постигната на последния от множеството опити за минаване на теста.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University