Въпроси за съответствие

След въведение (по избор), на отговарящия се представят няколко под-въпроса и разбъркани отговори. Има по един верен отговор за всеки въпрос.

Отговарящият трябва да избере отговор, който да съответства на всеки под-въпрос.

Всеки под-въпрос има съответна стойност, която допринася за формирането на крайната оценка на основния въпрос.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University