Максимална оценка

Максималната оценка, която давате на даден тест, е съобразена с крайния резултат от курса.

Например, може да настроите максималната оценка на 20, защото тестът носи 20% стойност от целия курс.

Дори ако в теста си имате десет въпроса с общо 50 точки, всички оценки над 50 ще бъдат преизчислени към максималната оценка на теста - 20.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University