Вмъкнати (затворени) отговори

Този гъвкав метод за писане на въпроси е подобен на популярния формат, познат като Затворен формат.

Въпросът се състои от текстова част (в Мудъл формат), която има множество отговори, вмъкнати в нея, включително множествен избор, кратък отговор и числов отговор.

Към момента е създаден графичен интерфейс за създаване на тези въпроси - трябва да уточните формата на въпроса използвайки текстова кутийка или импортвайки го от външен файл.

Ето един пример за въведен текст, който уточнява такъв въпрос:

Този пример ще се появи на курсистите по следния начин:

3

8 Marks


въпрос е съставен от текст и отговор, вмъкнат точно тук и веднага след това ще трябва да се справите с този кратък отговор и накрая имаме плуващ числов отговор .

Имайте предвид, че адреси като www.moodle.org и усмивки си работят нормално:
a) Добро ли е това?
b) Как бихте го оценили?

Късмет!

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University