Въпроси с множествен избор

При отговаряне на въпрос (който може да включва картинка) отговарящият избира от множество отговори. Има два типа въпроси с множествен избор - единичен отговор и множествен отговор.

Единичният отговор позволява един и само един отговор да бъде избран. Принципно всички оценки за такъв въпрос би трябвало да са положителни.

Въпросите с множествен отговор позволяват един или повече отговори да бъдат избрани - всеки отговор може да носи положителни или отрицателни оценки, така че избирайки ВСИЧКИ опции да не се получава задължително добра оценка. Ако крайната оценка е отрицателна, тогава крайната оценка за този въпрос ще е нула. Бъдете внимателни, защото с този метод може да създадете въпрос с резултат по-голям от 100%.

Всеки отговор (верен или грешен) трябва да съдържа коментар, който ще бъде показан на отговарящия веднага след като посочи съответния отговор.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University