Числови въпроси

От гледна точка на курсиста, числовите въпроси изглеждат точно като въпросите с кратък отговор.

Разликата е, че числовите отговори позволяват да се зададе допустима грешка. Това позволява да бъдат дадени отговори в някакъв интервал.

Например, ако отговорът е 30 с приета допустима грешка 5, тогава числа от 25 до 35 още бъдат приети като верни.

Числовите въпроси също така могат да имат зависещи от малка/голяма буква отговори. Това е полезно, когато отговорът за числов въпрос е нещо от рода на N/A, +inf, -inf, NaN и други.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University