Информационен комплект за въпроси

Това е колекция от информация, използвана за създаване на въпрос (като изчислителен въпрос например), където тя е вмъкната в променящо се място вътре във въпроса.

Можете да създадете "частен" информационен комплект за специфични въпроси, или "общ" информационен комплект, който да бъде използван във всички въпроси в категорията.

Когато създавате въпрос, който използва информационен комплект, ще Ви бъдат отворени два прозореца.

Първият Ви позволява да разрешите конкретен информационен комплект да бъде използван за всеки вариант.

Вторият прозорец Ви позволява да прибавяте или махате комплекти от числа в информационния комплект. Числата използвани за индивидуални въпроси, представени на курсистите, ще бъдат селектирани от този комплект.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University