Произволен въпрос

Произволни въпроси могат да бъдат добавяни към всяка категория.

Когато добавяш произволен въпрос към тест, при всеки нов опит за решаването на теста въпросът ще бъде подменян с произволно избран друг въпрос от същата категория.

Това означава, че различните курсисти ще решават различни въпроси при преминаването на теста. Ако той позволява повече опити за решаването му, при всеки нов опит въпросът ще бъде сменяван.

Един и същи въпрос никога няма да се появи два пъти в даден тест. Ако включите няколко произволни въпроса, тогава различни въпроси винаги ще бъдат избирани за всеки от тях. Ако разбъркате произволни с не- произволни въпроси, тогава произволните въпроси ще бъдат избирани така, че да не дублират някой от не-произволните въпроси.

Оценката за произволно избран въпрос ще бъде преизчислена така, че максималната й стойност да бъде тази, която Вие сте избрали за произволен въпрос.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University