Произволни въпроси с кратък съответстващ отговор

След кратко въведение, на отговарящия се изписват серия под- въпроси и също толкова разбъркани отговори. Има по един верен отговор за всеки въпрос.

Отговарящият трябва да избере отговор, съответстващ на всеки един под-въпрос.

Всеки под-въпрос има съответна стойност, която допринася за формирането на крайната оценка на основния въпрос.

Въпросите и отговорите се избират произволно от директорията с "Въпроси с кратък отговор" в съответната категория. Всеки опит за решаване на теста е с различни въпроси и отговори.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University