Позволяване на преглед след приключване на теста

Ако активирате тази опция, курсистите ще могат да си преглеждат по-ранните опити за решаване на съответния тест.

Това е възможно само след като тестът е затворен.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University