Въпроси с кратък отговор

В отговор на въпрос (който може да включва и картинка), отговарящият въвежда дума или кратка фраза.

Може да има няколко възможни верни отговора, всеки с различна стойност. Ако опцията "чувствителен към големи/малки букви" е селектирана, тогава може да имате различни оценки за "Дума" и "дума".

Можете да използвате символът звездичка (*) като карта за съответствие на серия от символи. Например, използвайте нацио*ален за съвпадане на всяка дума или фраза, започваща с "нацио" и завършваща на "ален". Ако наистина Ви е необходимо това да съвпадне звездичка, тогава използвайте наклонена черта по този начин: \*

Без подобни карти, отговорът се сравнява точно, така че бъдете внимателни с правописа си!

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University