Разбъркани отговори

Ако активирате тази опция, тогава редът на отговорите вътре във всеки въпрос ще бъде произволно разместван всеки път, когато курсистът минава теста.

Разбира се, това може да бъде приложено само към въпроси, които съдържат изписани много отговори, като въпроси с множествен отговор или въпроси за съответствие.

Целта е просто да стане по-трудно за курсистите да копират отговорите един от друг.

Тази опция не е свързана с употребата на Произволни въпроси.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University