Разбъркани въпроси

Ако активирате тази опция, редът на въпросите в теста ще бъде произволно променян всеки път, когато курсист минава теста.

Това не е свързано с употребата на Произволни въпроси, а само с реда на изписване на въпросите.

Целта е да се затруднят студентите при желание да копират един от друг отговорите.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University