Отваряне и затваряне на теста

Може да зададете параметри, кога тестът да бъде достъпен за решавана от курсистите.

Преди и след зададените времеви граници, тестът няма да бъде достъпен.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University