Въпроси тип Вярно/Грешно

В отговор на въпрос (който може да съдържа картинка) отговарящият трябва да избира между Вярно и Грешно.

Ако е активна възможността за коментар, тогава съответната коментарна реплика ще бъде показана на отговарящия, след подаден от него отговор. Например, ако верния отговор е "Грешно", но той отговори "Вярно", тогава се показва коментарът, въведен за "Вярно".

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University