Параметри на ресурсите

Настройките на параметрите са изцяло по Ваш избор и са полезни само когато имате нужда да подадете някаква Мудъл- информация към файл или уеб-сайт от ресурсите.

При дефиниране на който и да е от параметрите, те ще бъдат подадени към ресурса като част от URL (използвайки GET метод).

Лявата колона Ви позволява избор на информация, която да пратите, а дясната - да я наименовате по желан от Вас начин.

Имайте предвид, че потребителската информация ще е от потребителя, който в момента гледа съответния ресурс, а курсовата информация ще е от курса, към който принадлежи съответния ресурс.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University