Въведение към ресурса

Въведението представлява много кратко описание на ресурса.

Според опциите на някои ресурси въведението може да бъде изписано отстрани на самия ресурс, в други случаи то се появява в страницата на ресурсите, като по този начин улеснява търсенето на конкретен ресурс от страна на курсистите.

Не се изкушавайте да въвеждате прекалено много текст тук или да се опитвате да качите самия ресурс!

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University