HTML страница

    Този тип ресурси позволява лесно изграждане на отделна уеб-страница вътре в Мудъл, особено ако използвате Мудъл редактора WYSIWYG HTML.

    Страницата се съхранява в база данни не като файл и Вие имате свободата да променяте всичко, използвайки HTML, включително Javascript.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University