Етикети

    Етикетите са малко по-различен тип ресурс, тъй като те са текст и картинка, които са вмъкнати директно сред други активни линкове на страницата на курса.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University