Текстови страници

    Този тип ресурс представлява страница, изписана с обикновен текст.

    Налични са редица методи за форматиране на страницата, с оглед да създадете добър вид на Вашия текст.

    Повече информация за текстовите формати.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University