Типове ресурси

Мудъл поддържа различни типове ресурси, които Ви позволяват да използвате почти всякакво уеб-съдържание във Вашите курсове.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University